MIROSLAV TADIĆ I PRIJATELJI

MIROSLAV TADIĆ I PRIJATELJI

Tadić će ovom prilikom predstaviti i Baka Jovanovića, koga karakteriše najveći virtuozitet na tamburici i energija čiste sreće vezana za muziku. Bako je uspeo da iznese tamburu kao instrument na nesvakidašnji način, gde je široki auditorijum imao prilike da se upozna sa zvukom i virtuoznošću ovog instrumenta. Ovo je instrument koji je svojstven za podneblja zapadnog Balkana i Istočne Evrope, ne toliko zastupljen na Zapadu, što je doprinelo vrsnom upoznavanju publike sa potpuno jedinstvenim zvukom i specifičnim emotivno-čulnim doživljajem melodija koje se interpretiraju. Đusi Kovač će se pridružiti Baku i Miroslavu u trio programu.

Vreme Projekcija

subota, 21. maj