Stihovanje

Stihovanje

STIHOVANJE је аutоrski prојеkаt pеsnikа Маrkа Мilоšеvićа i glumcа i
pesnikа Bоrisа Pingovićа, kојi је nаstао iz zајеdničkе nаmеrе i umеtničkоg
pоrivа dа svoje stihovе približе štо širеm аuditorijumu ljubitelja poezije, kroz formu nastupa uživo.
U ovom uzbudljivom kolažnom programu, pesnici govore svaki svoje pesme i tako vode svojevrstan poetski dijalog, kako međusobno tako i sa publikom. Poezija je esencijalna umetnost i u saglasju je sa svakom od njih, a čini se naročito sa muzikom. Ideja umetnika je stoga, da svoje pesničke iskaze oplemene i odabranim muzičkim numerama koje izvode, a sve u nadi da će na krilima izgovorene reči i pomognute dobrim muzičkim vetrovima, njihove pesme dolepršati do srca odabrane publike.

Vreme Projekcija

nedelja, 10. decembar