CREATIVE EUROPE

MTS Dvorana je član mreže EUROPA CINEMAS uz podršku fonda CREATIVE EUROPE saveta Evrope.